top of page

Vergokan Floor Boxes

De uitdaging

Voer een grondige redesign door van een reeks vloerdozen.

Onze oplossing

Voor dit project bundelde Cides de krachten met de R&D-afdeling van Vergokan. Deze samenwerking resulteerde in een aanzienlijke vereenvoudiging van het oude productassortiment, dat in de loop der jaren organisch was gegroeid. Door de functies te analyseren en te hergroeperen, werd een modulair assortiment van producten verkregen dat bredere mogelijkheden bood.
Tijdens het ontwerpproces werden de nieuwe concepten systematisch getest door verschillende stakeholders, waardoor de voor- en nadelen van verschillende oplossingen duidelijk in kaart konden worden gebracht. Om een duidelijk inzicht te krijgen in de intellectuele eigendomsrechten, werden ook IP-specialisten bij het project betrokken.

In het kader van dit project heeft Vergokan octrooiaanvragen ingediend voor een aantal opmerkelijke innovaties.

Onze bijdrage

. Market Research
. Concept Design
. Prototyping
. Engineering
. Production Drawings

Klant:

Atkore - Vergokan

Range of floor boxes

Product: 

bottom of page